Vaša košarica

Uvjeti korištenja corsol.hr

Pridržavamo pravo koristiti kolačiće (cookies) na web stranici corsol.hr

Što su kolačići? Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice corsol.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

SVRHA KOLAČIĆA

Kada pristupite pojedinoj stranici corsol.hr, šaljemo vam nužne kolačiće (cookies) koji se pohranjuju na vašem računalu i nužni su za normalno funkcioniranje web stranice. Opcionalni kolačići služe za bilježenje informacija o broju korisnika na web stranici corsol.hr i oni se aktiviraju nakon privole korisnika.

Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja corsol.hr. Našim kolačićima na vašem računalu ne može pristupiti neka internetska stranica koja nije dio web stranice corsol.hr.

Corsol.hr koristi kolačiće (cookies) u svrhu oglašavanja proizvoda kompanije, te proizvoda i usluga koje poslužuje treća osoba, agencija za oglašavanje. Prikazivanje oglasa koje vam dostavlja corsol.hr ili agencija za oglašavanje omogućuje se putem kolačića koje corsol.hr odnosno treća strana može postaviti u vaš web preglednik kako bi zabilježili vaše ponašanje i omogućili prepoznavanje, ali ne i osobnu identifikaciju korisnika. Ovi kolačići aktiviraju se nakon što korisnik da privolu za aktivaciju ove vrste kolačića.

Corsol.hr, nakon privole korisnika, prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo, te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika.

ZABRANA KOLAČIĆA

Ovlašteni ste zabraniti primanje kolačića s web stranice corsol.hr tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

UVJETI KORIŠTENJA

Ova internet stranica namijenjena je upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa zadnjim informacijama o uslugama i proizvodima koji Vam stoje na raspolaganju unutar web stranica corsol.hr.

Upotrebljavajući web stranice corsol.hr dajete svoj pristanak da izričito prihvaćate sljedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih internet stranica. Vaš pristup i korištenje internet stranica corsol.hr ovise o Vašem prihvaćanju uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s naznačenim uvjetima korištenja ove web stranice i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da tvrtka Corsol d.o.o. neće biti odgovorna za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Svako korištenje stranice corsol.hr uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem web stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s tvrtkom Corsol d.o.o.

Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim stranama. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

PODACI O PROIZVODIMA I USLUGAMA

Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge tvrtke Corsol d.o.o., dostupne u maloprodajnoj mreži na području Republike Hrvatske. Informacije koje Corsol objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim Corsol d.o.o. ne jamči za isključivu točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

Corsol d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na ponudu roba i usluga, te cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene Corsol d.o.o. i/ili njegovi djelatnici ne snose odgovornost.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete Corsol d.o.o. nećete smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, Corsol d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo kojih od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Zbog interaktivne prirode stranica, naznačena cijena za proizvod i/ili uslugu također je prisutna samo u informativne svrhe. Moguće su pogreške ili propusti. Corsol d.o.o. korisnički centar stoji Vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih proizvoda i/ili usluga, te najnovije promjene u ponudi proizvoda i/ili usluga.

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju „takav kakav jest“ bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih. Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. Corsol d.o.o. ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima Corsol d.o.o. ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane. Sadržaj Corsol d.o.o. web stranica nije ugovorno vezan.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice. Do zakonom predviđenih ograničenja, Corsol d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

OSOBNI I JAVNI PODACI

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Corsol d.o.o. i članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

UPOTREBA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Corsol d.o.o. je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Corsol d.o.o., neće odati podatke trećim osobama, osim partnerima, a koje bi mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama.

Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka tvrtke Corsol d.o.o. kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama corsol.hr.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06 i 41/08), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka Corsol d.o.o. tvrkte. Povjeravanjem svojih osobnih podataka Corsol d.o.o., na ovim internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona).

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu tvrtke Corsol d.o.o. možete iskoristiti sljedeća prava:

  • Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;
  • Ažurirati dane osobne podatke;
  • Uskratiti odobrenje za daljnju držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;
  • Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Corsol d.o.o. ili djelatnika naše prodajne mreže.

Javne podatke koje nam možete dati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Corsol d.o.o. kao i povezanih društava. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka tvrtke Corsol d.o.o., te će se smatrati povjerljivima. Djelatnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti i obrađivati isključivo od strane tvrtke Corsol d.o.o. i povezanih društava, a u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvaćate da Corsol d.o.o. i povezana društva mogu obrađivati Vaše osobne podatke, publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

LINKOVI

Corsol d.o.o. čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših internet stranica upute na internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, Corsol d.o.o. nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni samo Vama, ali Corsol d.o.o. ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri. S tim u vezi ne odgovaramo za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup podacima trećim stranama:

  • ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama
  • ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

PRIMJENJIVO PRAVO

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima. Corsol d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

AŽURIRANJE OPĆIH UVJETA

Corsol d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Sigurna kupovina

Plaćajte karticama bez straha. Vaši su osobni podaci s nama potpuno sigurni.

Učinite darove osobnijima

Uz uslugu graviranja, darove Vašim najmilijima učinite posebnijima.

Besplatna dostava

Za sve narudžbe iznad 300 kuna, mi snosimo trošak dostave umjesto Vas.

Pravo na povrat

Za sve proizvode kupljene na webu, bez oštećenja, u originalnoj ambalaži.